Voor 15:00 besteld is zelfde dag verzonden (werkdagen)

Alle grote merken op voorraad

Veilig Winkelen

Bekijk winkelwagen

Uitdrukkelijk van garantie uitgesloten zijn normale slijtage, beschadiging door ondeskundig gebruik, uitval door uiterlijke beschadiging en beschadiging door het openen van de batterij. Voor startbatterijen beperkt de garantie zich tot het gebruik van deze batterij in motorvoertuigen.


De fabrieksgarantie op de meeste accu's is 24 maanden. Deze garantie geldt voor fabrieksfouten, zoals bijvoorbeeld een defecte cel in de accu of een buitengewoon grote “voltage drop” tijdens het starten. Om teleurstellingen in garantieaanvragen te voorkomen vermelden wij een garantietermijn van 12 maanden omdat fabrieksfouten vrijwel altijd binnen deze 12 maanden opgemerkt zullen worden. Als een accu buiten deze 12 maanden defect raakt dan komt dit vrijwel altijd door een gebruikersfout of gevolgschade, dit valt helaas niet onder garantie. Als een accu te diep ontladen wordt dan heeft dit een directe en negatieve invloed op de levensduur en gaat de accu stuk. De oorzaken van een lege accu en richtlijnen maximale ontlaad percentages worden later vermeld.Indien de accu stuk gaat buiten deze 12 maanden garantie dan zullen wij op uw verzoek altijd de accu bekijken en testen. De accu testen is gratis. In alle gevallen zullen wij de garantie voor u proberen te claimen bij de fabrikant maar helaas lukt dit alleen als het gaat om een fabrieksfout. Bij vrijwel alle (~95%) garantieaanvragen buiten de eerste 12 maanden zal het defect helaas niet onder garantie vallen. Dit vinden we vanzelfsprekend niet leuk maar we kunnen hier niets aan veranderen, behalve onze klanten zo goed mogelijk informeren en voorlichten. De garantievoorwaarden zijn bij alle acculeveranciers en fabrikanten ongeveer hetzelfde.Garantie voorwaarden accu's:Bewaar altijd uw aankoopbon, de bon is nodig voor uw garantieaanvraag.


Garantie accu's:


Fabrieksgarantie accu's


De fabrieksgarantie beperkt zich tot materiaal- en/ of fabricagefouten, die zich binnen de fabrieksgarantietermijn openbaren. Slijtage, maar ook de gevolgen van nalatige of ondeskundige behandeling of belasting vallen niet onder de garantieregeling


Start accu's : 2 jaar


Vrachtwagen accu's : 2 jaar


Semi Tractie accu's : 1 jaar


Trojan accu's : 1 jaar


AGM accu's : 2 jaar


Optima accu's : 2 jaar


Odyssey accu’s : 2 jaar


Gel accu's : 2 jaar


Motorfiets accu's : 1 jaar


Scooter accu's : 1 jaar


Wanneer wordt fabrieksgarantie afgewezen:


De garantieperiode is niet van toepassing indien sprake is van:


• Slijtage of excessieve slijtage


• Gevolgen van nalatigheid of onjuiste behandeling of belasting


• Bakbreuk, dekselschade


• Beschadigde batterijpolen


• Bevroren batterijen


• Gebruik van (chemische) toevoegingmiddelen


• Verkeerde toepassing/ gebruik van de accu


Herroepingsrecht:


Bij levering van producten:


1. Bij de aankoop van een nieuw product heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Doe bij de retourzending een kopie van de factuur met de melding dat u van de aankoop afziet.


2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en verpakking en deze NIET / NOOIT aansluiten met de accu klemmen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking op eigen kosten aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.Kosten in geval van herroeping:


1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.


2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terugbetalen.Retourneren:


Heeft u een garantie aanvraag, dan kunt u het retour sturen of brengen naar:


Accu Megastore, Nieuwe Hemweg 36, 1013 CX te Amsterdam.


Wat zijn de oorzaken van een lege accu?


Een lege accu is in veel gevallen de oorzaak van “slijtage” en soms een defect als gevolg van verkeerd laden.


De normale levensduur van een loodaccu is 3 tot 7 jaar, afhankelijk van het type

accu en de toepassing.


Een accu slijt sneller / of raakt defect door onder andere:


* Te diepe ontlading:


Afhankelijk van het model loodaccu mag deze nooit dieper ontladen worden dan 80%.


Bij een normale startaccu mag deze maximaal 20% ontladen worden!


Anders zal de kwaliteit flink achteruit gaan wat in bijna alle gevallen leidt tot een defecte accu.


De oorzaak zou kunnen zijn dat u uw lichten heeft laten branden of vanwege een lekspanning in het elektrische circuit.


Een lekspanning van meer zijn dan 0,03 A beïnvloed op negatieve wijze de levensduur van de accu.


Is een accu stuk binnen de normale levensduur dan is het dus belangrijk dat u het voertuig op lekspanning laat controleren.


Doet u dit niet dan riskeert binnen afzienbare tijd wederom een defecte accu.


De oorzaak kan ook zijn dat u veel kleine stukjes rijdt (de zogenaamde boodschappenauto).


Het starten van een voertuig kost relatief veel energie en de accu heeft dan een langere periode nodig om bijgeladen te worden.


* Lange inactiviteit:


Gebruikt u de accu niet dan loopt deze langzaam leeg en neemt dus af in capaciteit.

Elke accu verliest na verloop van tijd zijn lading, afhankelijk van het type accu gaat dit snel of langzaam.


De accu raakt dan uiteindelijk te diep ontladen (zie bovenstaande).


De oorzaak bij motorrijders, caravans, campers en boten is vaak de winterstop waarbij de accu te leeg raakt.


Het is dus erg van belang dat u gebruik maakt van een goede acculader / accudruppellader ( zie laadadvies hierboven).


* Een te hoge of te lage laadspanning:


Elke accu moet goed opgeladen worden voor een optimale levensduur.


Gebruikt u een te hoge laadspanning (overlading) dan kan er zelfs het uiterst explosieve knalgas ontstaan.


Normaal gesproken is de maximale laadspanning van een loodaccu tussen de 13,6 Volt en 14,8 Volt.


In dit geval kan de oorzaak liggen in de spanningsregelaar of dynamo van het voertuig.


Is een accu stuk binnen de normale levensduur dan is het dus belangrijk dat u deze laat controleren.

Doet u dit niet dan riskeert binnen afzienbare tijd wederom een defecte accu.


* Zeer lage of hoge temperatuur:


De temperatuur heeft een grote invloed op de werking en levensduur van een accu. Is de temperatuur tien graden hoger dan kan dit de levensduur tot 20% verkorten.

Daarbij moet wel gezegd worden dat de hogere temperatuur juist wel een positief effect heeft op de capaciteit.


De accu gaat dus bij een hogere temperatuur beter presteren maar minder lang mee.


En andersom is ook waar, dit is dan ook de reden dat een auto niet wil starten op de koude winterdag.


De minimum en maximum temperatuur voor het functioneren van een accu is -18 °C tot 50 °C.


Ontladingsvoltages:


In onderstaande lijst vindt u de voltages die aangeven hoe vol of leeg uw accu is:

>12.60V 100%


12.50V 90%


12.42V 80%


12.32V 70%


12.20V 60%


12.06V 50%


11.90V 40%


11.75V 30%


11.58V 20%


11.31V 10%


10.50V 0%


Deze voltages gelden voor de meeste lood-zuur accu's.


Een Startaccu mag slechts 20% ontladen worden, een Recreatieaccu mag tot 50% ontladen worden.


Een Semi Tractie accu mag 60 tot 70% ontladen worden en een Deep-Cycle accu mag tot wel 80% ontladen worden. Slechts uitzonderlijke accu’s mogen de 80% DoD (Dept of Discharge) passeren.


Met dit lijstje en een accumeter of voltmeter kunt u nagaan hoe diep uw accu ontladen is.


Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleent.


Voor specifieke voltages van uw accu kunt u contact opnemen met de fabrikant van de accu en vragen naar de handleiding.


Garantie voorwaarden accu's