Voor 15:00 besteld is zelfde dag verzonden (werkdagen)

Alle grote merken op voorraad

Veilig Winkelen

Bekijk winkelwagen

Batterij Onderhoud / Verzorging

Waarschuwingen en veiligheidsregels

Deze informatie gaat over de batterij, gebruiksaanwijzing en instructies voor het installeren van de batterij  in de auto.

- Oogbescherming dragen

- Houd kinderen weg van zuur en batterijen

 

Explosiegevaar

Wanneer de batterijen zijn opgeladen,word een explosief gas geproduceerd genoemd Oxyhydrogen. Tengevolge hiervan is het volgende verboden: vuur, vonken, open vlam en roken. Het is van essentieel belang dat u vermijd dat er geen vonken ontstaan wanneer U kabels en elektrische apparatuur hanteerd en u moet zich bewust zijn van eventuele elektrostatische ontladingen. Vermijd tevens eventuele kortsluitingen.

 

Bijtend gevaar

Batterijzuur is zeer bijtend daarom is het zeer belangrijk dat:

- Is een veiligheidsbril te dragen ten allen tijde voor de omgang met batterijen.

 

Eerste hulp

- Als het zuur in de ogen komt, spoel dan onmiddellijk enkele minuten met helder water. Raadpleeg dan uw arts.

- Indien accuzuur op de huid beland moet u het zuur neutraliseren met zuur-neutralisator (soda) of een zeepoplossing en spoel voor enkele minuten met water.

- Als zuur werd geconsumeerd dan moet u uw arts onmiddellijk raadplegen.

 

Waarschuwing 

- Plaats geen batterijen in direct zonlicht zonder bescherming.

- Batterijen die leeg zijn kunnen bevriezen, daarom moeten zij in een gebied zonder vorst opgeslagen.

 

Verwijdering

- Gooi nooit  oude batterijen weg als huishoudelijk afval. Lever oude batterijen in op een aangewezen inzamelpunt. Zie opslag en vervoer opmerkingen voor vervoer.

 

Opslag en Transport

Bewaar batterijen altijd op een koele, droge plaats en zorg ervoor  ze rechtop op te slaan om accuzuur lekkage te voorkomen en verwijder de beschermdop van de positieve batterijpool niet bij opslag en transport.

 

Installatie in de auto / montage

1 - Verwijder de transport pluggen. Na de accu gemonteerdte hebben, verwijder de beschermdop van de positieve accupool voor het bevestigen van de draden van de accu. Plaats de beschermkap op de aansluiting van de lege batterijen om te voorkomen dat eventuele kortsluitingen onstaan.

 

2 - Zet de motor en alle elektrische apparatuur uit.

 

3 - Zorg ervoor dat er geen metalen voorwerpen op de accupolen worden geplaatst, dit kan een kortsluiting veroorzaken

4 - Bij het verwijderen van de batterij Koppel eerst de minpool af.

5 - Reinig de accubak en klem de batterij stevig vast na de installatie.

6 - Reinig de accupolen, klemmen en andere componenten en smeer een beetje met batterijvet.

7 - Bij het installeren, sluit eerst de pluspool aan en controleer de terminalklemmen goed zijn bevestigd.

8 - Vervang zo nodig de accessoires van de vervangen batterij bijv. basis hold downs, ventilatie elleboog, vuldoppen en kappen.

9 - Laat altijd een ventilatie open - dit geldt ook bij oude en schroot batterijen.

 

Opladen

 

1 - Zorg ervoor dat de batterijkabels zijn verwijderd, verwijder dan de batterij uit de auto.

2 – Bij opladen gebruik alleen de juiste stroom opladers en zorg dat er voldoende ventilatie is.

3 - Sluit de positieve pool op de positieve uitgang van de lader aan en sluit de negatieve overeenkomstig aan.

4 - Schakel de oplader alleen aan als de batterij is aangesloten en schakel de lader uit nadat het opladen is voltooid.

5 - Huidige laad aanbeveling: 1/10 ampère van de batterijcapaciteit Ah.

6 - Als de zuur temperatuur boven de 55oc oploopt stop met opladen.

7 - De batterij is volledig opgeladen wanneer de laadspanning voor twee uur niet meer 

 

Onderhoud

Om ervoor te zorgen dat uw batterij onderhouden blijft enkele tips:

- Houd de batterij droog en schoon

- Gebruik nooit 'verbetering' agenten

- Open nooit de batterij.

- Laad de batterij in geval van onvoldoende startcapaciteit.

 

Starten met startkabels

- Gebruik alleen standaard spring leidingen en volg hun instructies.

- Gebruik alleen batterijen van dezelfde nominale spanning

- Zet de motoren op beide auto's en sluit eerst de twee pluspolen, vervolgens de minpool van de auto die de lading bijstand verleent. Sluit vervolgens de negatieve crocodile clip op de kale metalen punt op de auto waarvoor bijstand nodig is. Indien de motor niet binnen 15 seconden start, schakel de motor uit en start opnieuw.

- Onkoppel de startkabels in omgekeerde volgorde.

 

Batterijen buiten dienst nemen

- Laad de batterij en bewaar ze in een koele droge plaats, als u de batterij in de auto laat, zorg ervoor dat de negatieve pool is losgekoppeld.

- Het is belangrijk om de batterij oplaadbaarheid te controleren en dit door regelmatig op te laden.

Plaatsing