Voor 15:00 besteld is zelfde dag verzonden (werkdagen)

Alle grote merken op voorraad

Veilig Winkelen

Bekijk winkelwagen

Welkom op onze website. Als u doorgaat met gebruik van deze website, accepteert u de hieronder vermelde algemene bepalingen van ACCU MEGASTORE B.V. voor het gebruik van deze website en komt u overeen te voldoen aan en gebonden te zijn aan deze algemene bepalingen, inclusief ons privacybeleid. Als u het niet eens bent met enig deel van deze algemene voorwaarden, maak dan geen gebruik van onze website.

ACCU MEGASTORE B.V. of 'ons' of 'wij' verwijst naar de eigenaar van deze website: ACCU MEGASTORE B.V.  met kantooradres Nieuwe Hemweg 36, 1013 CX Amsterdam, Nederland en geregistreerd bij de Kamer van Kophandel Amsterdam onder nummer 55723616. De term 'u' verwijst naar de gebruiker of bezoeker van onze website.
 

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden:
 

• De inhoud van deze website is voor uw algemene informatie en gebruik. Wij houden ons het recht voor deze zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigingen.

• Deze website maakt gebruik van cookies om uw browservoorkeuren vast te stellen. Als u ons toestaat cookies te gebruiken, kunnen de volgende persoonlijke gegevens door ons worden opgeslagen voor gebruik door derden: [lijst met informatie invoegen].

• Wij (noch derde partijen) bieden geen enkele garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdigheid, de prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze websiteongeacht het doel. U accepteert dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk enige aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of fouten behoudens aansprakelijkheden op grond van opzet of grove schuld.

• Uw gebruik van de informatie of het materiaal op deze website is geheel voor eigen risico. Wij accepteren geen aansprakelijk hiervoor. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die beschikbaar zijn via deze website aan uw specifieke eisen voldoen.

• Deze website bevat materiaal dat eigendom is van ons of in licentie is bij ons. Dit materiaal omvat, onder andere, het ontwerp, de lay-out, uitstraling en afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de auteursrechtbepalingen van deze voorwaarden en formulieren.

• Van alle merkenrechten op deze website, die niet ons eigendom zijn of in licentie zijn gegeven aan ons, wordt melding gemaakt op de website.

• Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en / of een strafbaar feit.

• Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak en om nadere informatie te verstrekken. Dit houdt niet in dat wij de website (s) onderschrijven. Wij accepteren geen verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website (s).

• Uw gebruik van deze website en alle geschillen die voortvloeien uit een dergelijk gebruik van de website zijn onderworpen aan Nederlands recht.


Zakelijk privacybeleid 

In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe ACCU MEGASTORE B.V. de informatie gebruikt en beschermt die u ACCU MEGASTORE B.V. ter beschikking stelt wanneer u deze website gebruikt.

ACCU MEGASTORE B.V. is toegewijd er voor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Mochten wij u vragen om bepaalde informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd bij het gebruik van deze website, dan kunt u er zeker van zijn dat deze alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.
ACCU MEGASTORE B.V. kan dit beleid van tijd tot tijd veranderen door bijwerking van deze pagina. U dient deze pagina van tijd tot tijd te checken om u ervan te verzekeren dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen. Dit privacybeleid is van kracht vanaf [datum].


Wat we verzamelen

Wij verzamelen de volgende informatie:

• naam en functieomschrijving
• contactgegevens, inclusief e-mailadres
• demografische informatie zoals postcodes, voorkeuren en interesses
• andere informatie die relevant is voor enquêtes en / of aanbiedingen

 

Wat we doen met de informatie die wij verzamelen

We hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u te voorzien van een betere service en in het bijzonder om de volgende redenen:

• Bijhouden interne archief.
• We kunnen de informatie gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren.
• We kunnen periodiek promotionele e-mails sturen aan het e-mailadres dat u hebt verstrekt over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat u wellicht interessant vindt.
• Van tijd tot tijd kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om contact met u te zoeken voor marktonderzoek. Wij kunnen contact met u opnemen per e-mail, telefoon, fax of e-mail. Wij kunnen de informatie gebruiken om de website aan te passen op basis van uw interesses.

 

Veiligheid

We zijn toegewijd ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we gepaste fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures opgezet om de informatie die we online verzamelen te beschermen en beveiligen.


Hoe gebruiken we cookies

Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om te worden geplaatst op de harde schijf van uw computer. Als u hiermee instemt, wordt het bestand toegevoegd en de cookie helpt internetverkeer te analyseren of laat u weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. Cookies maken het webapplicaties mogelijk te reageren op u als individu. De webapplicatie kan haar activiteiten aanpassen naar uw behoeften, voorkeuren en antipathieën door het verzamelen en onthouden van informatie over uw voorkeuren.
Wij gebruiken traffic log cookies om vast te stellen welke pagina's worden gebruikt. Dit helpt ons bij het analyseren van gegevens over web pagina verkeer en het verbeteren van onze website en deze af te stemmen op de behoeften van klanten. Wij gebruiken deze informatie alleen voor statistische analyse doeleinden en vervolgens worden de gegevens uit het systeem verwijderd.

In het algemeen helpen cookies ons u te voorzien van een betere website, door ons in staat te stellen te zien welke pagina's u nuttig vindt en welke niet. Een cookie zal op geen enkele wijze ons toegang tot uw computer geven of enige informatie over u, anders dan de gegevens die u met ons deelt.

U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt gewoonlijk uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren als u dit verkiest. Dit kan voorkomen dat u ten volle te profiteren van onze website.


Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere interessante websites. Echter, als u eenmaal deze links heeft gebruikt om onze site te verlaten moet u er rekening mee dat wij geen enkele controle over die andere website. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de bescherming en de privacy van alle informatie die u verstrekt tijdens een bezoek aan dergelijke sites en dergelijke sites vallen niet onder dit privacy statement. U dient voorzichtig te zijn en te kijken naar het privacystatement wat van toepassing is op de website in kwestie.
 

Controle van uw persoonlijke gegevens

U kunt ervoor kiezen om het verzamelen of het gebruik van uw persoonlijke gegevens op de volgende manieren te beperken:
wanneer u wordt gevraagd om een formulier invullen op de website, zoek naar het vakje waarop u kunt klikken om aan te geven dat u niet wilt dat de informatie door iedereen kan worden gebruikt voor direct marketing doeleinden

als u eerder akkoord gegaan dat wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken voor direct marketing doeleinden, kunt u op elk gewenst moment aan ons aangeven dat u van gedachten bent veranderd door te schrijven naar ons of een e-mail te sturen naar [e-mailadres]


We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om dat te doen of uw toestemming hebben verkregen. Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u promotionele informatie te sturen over derden waarvan wij denken dat u wellicht interessant vindt als u ons mededeelt dat u wilt dat dit gebeurt.
U kunt ons verzoeken om details van de persoonlijke informatie die wij over u houden onder de Wet bescherming persoonsgegevens. Een kleine vergoeding zal hiervoor zijn verschuldigd. Wilt u een kopie van de informatie die wij over u houden, dan kunt u schrijven naar Nieuwe Hemweg 36, 1013 CX Amsterdam, Nederland.

Als u van mening dat de informatie die wij over u houden onjuist of onvolledig is, verzoeken wij u ons zo snel mogelijk te schrijven op het hierboven vermelde adres of per e-mail. We zullen zo snel mogelijk informatie, die onjuist blijkt te zijn, corrigeren.


Website disclaimer

De informatie op deze website is voor algemene informatie doeleinden. De informatie wordt verstrekt door ACCU MEGASTORE B.V. en terwijl wij ernaar streven om de informatie up-to-date en correct te houden, geven wij garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten, of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Alle vertrouwen dat u plaatst op deze informatie is daarom strikt op uw eigen risico.


In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade dan ook als gevolg van verlies van gegevens of winsten voortvloeiend uit, of in verband met, het gebruik van deze website .

Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder de controle staan van ACCU MEGASTORE B.V. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. De opname van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of dat wij achter de standpunten binnen deze websites staan.


Er wordt alles aan gedaan om de website soepel draaiende te houden. Echter, ACCU MEGASTORE B.V. neemt geen verantwoordelijkheid voor, en zal  er niet aansprakelijk voor zijn, als de website tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen buiten onze controle.

 

Verklaring betreffende het auteursrecht

Op deze website en de inhoud ervan is het auteursrecht van ACCU MEGASTORE B.V.-© van toepassing. Alle rechten voorbehouden.
Herdistributie of verveelvoudiging van een deel of het geheel van de inhoud, in welke vorm dan ook, is verboden andere dan voor de volgende doeleinden:
u kunt printen of downloaden naar een lokale harde schijf voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik u kunt de inhoud kopiëren naar individuele derden voor hun persoonlijk gebruik, maar alleen als je erkent de website als de bron van het materiaal

 

U mag niet, tenzij met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, de inhoud distribueren of commercieel exploiteren. Ook mag u de inhoud niet doorgeven of opslaan in een andere website of een andere vorm van een elektronisch zoeksysteem.

Termen en Voorwaarden